Program za registracijo časa podpira širok spekter uporabniških pričakovanj​. Narejen je v spletni tehnologiji. Nekateri poudarki programa:

- zadošča vsem zakonskim zaahtevam, tudi zadnji noveli glede evidentiranja delovnega časa
- večnivojska struktura omogoča različne dostope do funkcij, podatkov in akcij
- omogočena je aktivna udeležba delavca: sporočanje popravkov, elektronske dovolilnice, vpigledi v stanja ur in dopustov
- vodenje letnih dopustov
- prenosi salda ur med meseci 
- zaokrožanje prihdov in odhodov
- avtomatsko rezanje salda ur in priznavanje nadurnega dela 
- prenos podatkov v najpogostejše programe za plače
- sledenje akcijam administratorjev 
- trajni arhiv vseh podatkov in sprememb v podatkih